Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να εργαστείτε στην PROFARM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ (διεύθυνση: Αγαμέμνονος 51, Καλλιθέα Ν. Αττικής email: hr@profarm.com.gr )

Η υποβολή του βιογραφικού σας σημαίνει και τη ρητή αποδοχή των παρακάτω όρων, γι’ αυτό θα σας παρακαλούσαμε να τους διαβάσετε προσεκτικά και  να μην υποβάλλετε τα στοιχεία σας αν δεν είστε βέβαιοι ότι συμφωνείτε με αυτούς.

Εσείς φέρετε την ευθύνη της παροχής ακριβών και αληθών πληροφορίων.

Αποστολή βιογραφικού στο email: hr@profarm.com.gr

Επικοινωνία

ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή καταγγελία σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων και cookies, μπορείτε να επικοινωνήσετε :
1. Γραπτώς προς PROFARM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε., Αγαμέμνονος 51-53, Καλλιθέα 17675, Αθήνα, Ελλάδα.- ΥΠΟΨΗ DPO
2. Τηλεφωνικώς από Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:00 μέχρι 15:00 στο τηλέφωνο 216 0007 200 Για σκοπούς ελέγχου ποιότητας, η κλήση σας καταγράφεται
3. Ηλεκτρονικώς στο email: dpo@profarm.com.gr