Ο όμιλος Profarm ιδρύθηκε το 1993 αρχικά με την επωνυμία Δ. Στασινόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε, από τέσσερις φαρμακοποιούς, τους κκ. Καλλιβρούση Α., Σκυλακάκη Θ., Καμενάκη Γ. και Στασινόπουλο Δ. με μετοχικό κεφάλαιο 6.000.000 δρχ. Το 1995 μετονομάστηκε σε Θ. Σκυλακάκης & ΣΙΑ Ο.Ε, με αποχώρηση του Δ. Στασινόπουλου και το 2004 πήρε τη σημερινή της νομική μορφή: ΠΡΟΦΑΡΜ ΑΕ.

Με 25ετή εμπειρία στο χώρο του φαρμακεμπορίου,εφοδιάζει πάνω από 650 φαρμακεία και 100 φαρμακαποθήκες στην Ελλάδα (μέσω του τμήματος third party logistics) και είναι από τις ηγέτιδες εταιρείες στο χώρο του φαρμακεμπορίου.

Επιπλέον συμμετέχει με 29% στην Pharmanet A.E (φαρμακαποθήκη στο Αγρίνιο), με 13% στη Stargen Ltd (φαρμακευτική εταιρία με δραστηριότητα στα generics).

To 2018 o όμιλος προχωρά στην εξαγορά της φαρμακαποθήκης Τσίτσας Β. και ενισχύει την παροχή υπηρεσιών διανομής για λογαριασμό τρίτων και την παροχή υπηρεσιών Logistic management και οργάνωσης αποθήκης.

Επιπλέον το 2019 η Profarm εξαγοράζει το 50% της εταιρείας Medworld O.E που δραστηριοποιείται στην αποκλειστική εισαγωγή και εμπορία παραφαρμακευτικών προϊόντων προσφέροντας προϊόντα υψηλής τεχνολογίας στο ελληνικό φαρμακείο. 

Η Profarm A.E ενστερνίστηκε από το 2006 τις Αρχές Ποιότητας και από τότε διατηρεί την Πιστοποίηση της σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001 στην εκάστοτε επικαιροποιημένη του έκδοση, από ανεξάρτητο Διαπιστευμένο Φοράς Πιστοποίησης. 

Από το 2013, με απόφαση του ΕΟΦ/Υπουργείου Υγείας, η Profarm A.E είναι κάτοχος αδείας για την Επικόλληση ταινίας γνησιότητας σε φαρμακευτικά προϊόντα - (ΕΟΦΟΣΗΜΑΝΣΗ)

Το Μάιο 2018 η Profarm A.E με ευαισθησία και αίσθημα κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης ανέπτυξε και εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001:2015 και Πιστοποιήθηκε από ανεξάρτητο Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης. 

Τον Ιούνιο του 2018 η Profarm A.E έλαβε πιστοποιητικό Έγκρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στην ΔΥ8δ/1348ΓΠ/οικ.1348:2004 (ΦΕΚ 32 Β/16-1-2004), του Ελληνικού Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.  

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή καταγγελία σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων και cookies, μπορείτε να επικοινωνήσετε :
1. Γραπτώς προς PROFARM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε., Αγαμέμνονος 51-53, Καλλιθέα 17675, Αθήνα, Ελλάδα.- ΥΠΟΨΗ DPO
2. Τηλεφωνικώς από Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:00 μέχρι 15:00 στο τηλέφωνο 216 0007 200 Για σκοπούς ελέγχου ποιότητας, η κλήση σας καταγράφεται
3. Ηλεκτρονικώς στο email: dpo@profarm.com.gr