Οι υπερσύγχρονες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις του ομίλου Profarm βρίσκονται σε κομβικό σημείο στον Ρέντη, και στεγάζουν το τμήμα παροχής υπηρεσιών 3PL (Third Party Logistics).

Αποτελεί ένα σύγχρονο κέντρο διανομής και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης, αποθήκευσης, διανομής σε όλη την Ελλάδα.

Το εξειδικευμένο μας προσωπικό εξασφαλίζει την ασφαλή και σωστή αποθήκευση των προϊόντων εφαρμόζοντας το Ενιαίο Σύστημα, Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001:2015, ΕΝ ISO 14001:2015 καθώς και των εκάστοτε επίκαιρων κανόνων Ορθής Αποθήκευσης και Διακίνησης (GSP's και GDP'S).