Η Profarm αναπτύσσει συνεχώς το δίκτυο διανομής έχοντας στην κατοχή της ένα σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων – ψυγείων που καλύπτει τις ημερήσιες ανάγκες των φαρμακείων αλλά και κάθε επείγουσα παραγγελία. Τα προϊόντα παραδίδονται με ασφάλεια και συνέπεια από επαγγελματίες οδηγούς χρησιμοποιώντας ιδιόκτητα μέσα διανομής που πληρούν τις προδιαγραφές για την ασφαλή διακίνηση φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών σκευασμάτων (Good Distribution Practices)