Με 100 και πλέον εργαζόμενους και κύκλο εργασιών που ξεπερνούν τα 90 εκατ. Ευρώ, ο όμιλος Profarm συνεργάζεται με 650 φαρμακεία,κατέχει σήμερα ηγετική θέση στο χώρο της διανομής του φαρμάκου και των λοιπών προϊόντων φαρμακείου.  

π5.png
π3.png